ΕΥΚΑΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΗ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, αναζητάει υποψήφιους για πλήρη απασχόληση στο τμήμα:

 

  • ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

Η εργασία αφορά πενθήμερη, πλήρη απασχόληση με κυλιόμενες βάρδιες

Αρμοδιότητες:

  • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
  • Διαχωρισμός εμπορευμάτων ανά περιοχή παράδοσης σύμφωνα με τα έγγραφα των αποστολέων
  • Καταμέτρηση εμπορευμάτων

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη/παρόμοια θέση
  • Γνώσης χειρισμού κλαρκ/παλετοφόρων θα εκτιμηθούν