ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Πακέτο διάθεσης αποθηκευτικών χώρων σε συνδυασμό με έτοιμα εξοπλισμένα γραφεία. Στο πακέτο περιλαμβάνονται:

Αποθηκευτικοί χώροι:
    -Αυτόνομοι χώροι, όπου μπορείτε να διαχειριστείτε το χώρο όπως θέλετε.
    -Συλλογή απορριμμάτων
    -Φύλαξη από εταιρεία security
   Δυνατότητα επιλογής υπηρεσίας
    -Εκφόρτωση
    -Συλλογή παραγγελίας
    -Συσκευασία & Ετικετοκόλληση
    -Έκδοση Παραστατικών
    -Φόρτωση
    -Διανομή
    -Ασφαλιστική Κάλυψη
 

Χώροι Γραφείων
  -Αυτόνομοι χώροι γραφείων
  -Λήψη αλληλογραφιών
  -Παροχή ρεύματος
  -Παροχή χώρων εστίασης & τουαλετών
  -Παροχή τηλεφωνικών γραμμών
  -Παροχή αιθουσών συνεδριάσεων