ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Παρέχουμε υπηρεσίες συσκευασίας των προσωπικών σας ειδών με τον ασφαλέστερο τρόπο, και συλλογής τους από τον χώρο σας. Εξειδικευμένο συνεργείο έρχεται ελέγχει το χώρο σας και αναλαμβάνει ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

Υπάρχει η δυνατότητα και αποθήκευσης των προσωπικών σας ειδών για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί στις εγκαταστάσεις μας.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία:
Όνομα υπεύθυνου:
Διεύθυνση:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Site:

Επιλογές

Αποθήκευση:
Διανομή:
Picking:
Crossdocking:
Reporting:
Ανασυσκευασία/Παλετοποίηση:
Ετικετοποιηση:
Online παρακολούθηση:
Φύλαξη & Διαχείριση αρχείων: