ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ (FREIGHT FORWARDING)

Freight Forwarding

Μέσω των Logistics Center που διαθέτουμε στε μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και σε συνεργασίες με εξειδικευμένους λιμενικούς πράκτορες στον κόσμο παρέχουμε υπηρεσίες 4th Party Logistics. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμάβουμε όλες τις διαδικασίες, από την φόρτωση από οποιοδήποτε σημείο παγκοσμίως μέχρι την παράδοση στον τελικό παραλήπτη, πάντα με τον ιδιόκτητο μεταφορικό μας στόλο.

Τελωνειακές Διατυπώσεις

Μέσω του έμπειρου και πιστοποιημένου προσωπικού μας, παρέχουμε υπηρεσίες εκτελωνσιμού φορτίων σε όλα τα λιμάνια της χώρας.

 

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία:
Όνομα υπεύθυνου:
Διεύθυνση:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Site:

Επιλογές

Αποθήκευση:
Διανομή:
Picking:
Crossdocking:
Reporting:
Ανασυσκευασία/Παλετοποίηση:
Ετικετοποιηση:
Online παρακολούθηση:
Φύλαξη & Διαχείριση αρχείων: