ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ |ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Αποσυνοστισμός των αμέτρητων εγγράφων που κατέχουν οι εταιρείες σε συσκευασία τους και παλετοποίηση τους με αποτέλεσμα εξοικονόμηση χώρου στο γραφείο - Προστατεύουμε και φυλάσσουμε την εταιρική πληροφορία σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Πολλές εταιρείες μας εμπιστεύονται καθημερινά για τη αποσυμφόριση του χώρου τους και την αποδέσμευση εργασιών τους. Μέσω της αποθήκευσης του αρχείου σας σας παρέχουμε:

  • Πρόσβαση στο αρχείο σας μέσω Fax ή email όπως και μεταφορά του στο χώρο σας ανά πάσα στιγμή.

  • Ψηφιοποίηση και διαχείριση  του αρχείου σας με οποιοδήποτε τρόπο που εσείς θέλετε.

  • Καταστροφή αρχείων μέσω φιλικών διαδικασιών προς το περιβάλλον.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία:
Όνομα υπεύθυνου:
Διεύθυνση:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Site:

Επιλογές

Αποθήκευση:
Διανομή:
Picking:
Crossdocking:
Reporting:
Ανασυσκευασία/Παλετοποίηση:
Ετικετοποιηση:
Online παρακολούθηση:
Φύλαξη & Διαχείριση αρχείων: