ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (REVERSE LOGISTICS)

Διαδικασίες επεξεργασίας που γίνονται στο επιστρεφόμενο προιόν από τον πελάτη ώστε ολόκληρο ή τμήμα του να επαναχρησιμοποιηθεί.

Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία:

  • Μεγιστοποιεί τα ποσοστά κερδοφορίας της

  • Μειώνει τα έξοδά της

  • Γίνεται φιλική προς το περιβάλλον

ΣΥΛΛΟΓΗΔΙΑΛΟΓΗΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΑΓΟΡΑΣΤΕΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία:
Όνομα υπεύθυνου:
Διεύθυνση:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Site:

Επιλογές

Αποθήκευση:
Διανομή:
Picking:
Crossdocking:
Reporting:
Ανασυσκευασία/Παλετοποίηση:
Ετικετοποιηση:
Online παρακολούθηση:
Φύλαξη & Διαχείριση αρχείων: