ΕΤΙΚΕΤΟΚΟΛΛΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | LABELING & PACKAGING

Κατά την φορτοεκφόρτωση υπάρχει η δυνατότητα συσκευασίας χύμα φορτίου, είτε παλετοποίησής του και μετέπειτα τοποθέτησής στα ειδικά  αντισεισμικά ράφια παλετοθέσεων .

Το εμπόρευμα κωδικοποιείται από το πληροφοριακό μας σύστημα και έπειτα εκτυπώνεται και τοποθετείτε ειδική μοναδιαία ετικέτα BARCODE ώστε να είναι πιο εύκολη η εύρεση και η διαχείριση του μέσω των RF Scanners.

Κατά τις αποστολές, τα μεπορεύματα συσκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διανεμηθούν ασφαλή και οικονομικά.

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία:
Όνομα υπεύθυνου:
Διεύθυνση:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Site:

Επιλογές

Αποθήκευση:
Διανομή:
Picking:
Crossdocking:
Reporting:
Ανασυσκευασία/Παλετοποίηση:
Ετικετοποιηση:
Online παρακολούθηση:
Φύλαξη & Διαχείριση αρχείων: