ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ |CITY DELIVERIES

Διανομή εμπορευμάτων ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ πόρτα-πόρτα (door2door) που αποτελεί ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα καθώς η εμπρειρία 37 χρόνων μας ορίζει έναν από τους πιο αξιόπιστους παρόχους διανομών.

Ακόμη παρέχουμε υπηρεσίες διανομών εντός αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης και Αθήνας.

 

 

 

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία:
Όνομα υπεύθυνου:
Διεύθυνση:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Site:

Επιλογές

Αποθήκευση:
Διανομή:
Picking:
Crossdocking:
Reporting:
Ανασυσκευασία/Παλετοποίηση:
Ετικετοποιηση:
Online παρακολούθηση:
Φύλαξη & Διαχείριση αρχείων: