ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (PICKING)

Δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης με τον ταχύτερο τρόπο από το μικτρότερο τεμάχιο έως παλέτα, με χρήση ασύρματων τερματικών RF και scan των Barcode των εμπορευμάτων με αποτέλεσμα την αποφυγή λαθών και φτάνοντας στο 100% της ακρίβειας των αποθεμάτων.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία:
Όνομα υπεύθυνου:
Διεύθυνση:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Site:

Επιλογές

Αποθήκευση:
Διανομή:
Picking:
Crossdocking:
Reporting:
Ανασυσκευασία/Παλετοποίηση:
Ετικετοποιηση:
Online παρακολούθηση:
Φύλαξη & Διαχείριση αρχείων: