ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | WAREHOUSING

Αποθήκευση και διαχείριση πάσης φύσεως εμπορευμάτων σε στεγασμένους χώρους και με πλήρη ασφάλεια μέσω εταιρείας security με 24/7/365 κλειστό κύκλωμα καμερών.

Τα εμπορεύματα τοποθετουνται σε ειδικά ράφια κωδικοποιημένων παλετοθέσεων τύπου back2back. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης παντός τύπου εμπορευμάτων ανεξαρτήτου βάρους. Το κάθε φορτίο διαχειρίζεται ανάλογα και με τις ειδικές προδιαγραφές του (ευπαθή, κλάσεις επικινδυνότητας, ημερομηνίες λήξης).

Τα αποθέματα της αποθήκης κωδικοποιούνται μέσα από το παραμετροποιημένο πληροφοριακό μας σύστημα WMS.

Δυνατότητα διαδικασιών αναπλήρωσης αποθεμάτων (FIFO,LIFO,FEFO,LEFO,LOT) ανάλογα με προδιαγραφές εμπορεύματος π.χ. ημερομηνία λήξης, συσκευασίες κλπ σε συνεργασία με το πληροφοριακό σύστημα τη λειτουργία της άμεσης ειδοποίησης.

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία:
Όνομα υπεύθυνου:
Διεύθυνση:
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Site:

Επιλογές

Αποθήκευση:
Διανομή:
Picking:
Crossdocking:
Reporting:
Ανασυσκευασία/Παλετοποίηση:
Ετικετοποιηση:
Online παρακολούθηση:
Φύλαξη & Διαχείριση αρχείων: