36 Χρόνια υπηρεσίες Μεταφορών & Logistics

Ποιοι είμαστε

Η ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΗ Ο.Ε. (XanthisBros G.P.) προσφέρει υπηρεσίες 3rd Party Logistics και Μεταφορών με βασικό της μέλημα την συνεχή παρακολούθηση των ραγδαίων εξελίξεων της αγοράς και την προσαρμοστικότητα της ίδιας στις βιώσιμες ανάγκες των πελατών της.
Κατά συνέπεια, διαθέτει:
- Υπερσύγχρονο ιδιόκτητο Εμπο/κό Κέντρο (LogisticsCenter) στη ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου 5.000 m2 σε πλεονεκτική θέση (2χλμ από τον ΟΛΘ-100 m από έξοδο εθνικής οδού).
- Αντισεισμικό σύστημα ραφιών BACK2BACK 3.400 παλετοθέσεων.
- Δίκτυο κέντρων διανομής σε όλη την χερσαία Ελλάδα καλύπτοντας το 100% των περιοχών της.
- Πλήρη στόλο 30 Δ.Χ. μεταφορικών μέσων καλύπτοντας οποιαδήποτε μεταφορική απαίτηση.
- Παραμετροποιημένο - στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη - πληροφοριακό σύστημα (WMS)
- Συνολικά 12 ανυψωτικά μηχανήματα όλων των ειδών για φορτοεκφόρτωση πατώς τύπου εμπορευμάτων
- Ράμπες 15 θέσεων
- Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καμερών (24/7/365) και μόνιμο προσωπικό φύλαξης.
- Άρτια ειδικευμένο προσωπικόΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

περισσότερα