40 Χρόνια υπηρεσίες Μεταφορών & Logistics

Ποιοι είμαστε

Σήμερα η ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσφέρει υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (3rd Party Logistics) με βασικό της μέλημα την συνεχή παρακολούθηση των ραγδαίων εξελίξεων της αγοράς και την προσαρμοστικότητα της ίδιας στις βιώσιμες ανάγκες των πελατών της.


Κατά συνέπεια, διαθέτει:

  •     2 Υπερσύγχρονα εμπορευματικά στη ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου συνολικής επιφάνειας 15.000τ.μ. σε πλεονεκτική θέση

  •     Αντισεισμικό σύστημα ραφιών BACK2BACK 3.400 παλετοθέσεων.

  •     Δίκτυο κέντρων διανομής σε όλη την  χερσαία Ελλάδα καλύπτοντας το 100% των περιοχών της.

  •     Πλήρη στόλο 30 Δ.Χ. μεταφορικών μέσων  καλύπτοντας οποιαδήποτε μεταφορική απαίτηση.

  •     Παραμετροποιημένο - στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη -  πληροφοριακό σύστημα (WMS-TMS)

  •     Συνολικά 12 ανυψωτικά μηχανήματα όλων των ειδών για φορτοεκφόρτωση παντώς τύπου εμπορευμάτων (παλετοφόρα-περονοφόρα με ανυψωτικές ικανότητες έως 10 τόνους).

  •     Ράμπες 35 θέσεων για ταυτόχρονη φορτοεκφόρτωση.

  •     Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καμερών (24/7/365) και μόνιμο προσωπικό φύλαξης.

  •      Άρτια ειδικευμένο προσωπικόΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

περισσότερα